Bouwbedrijf Haarlem

Het belang van een professionele bouwtekening

Het belang van een professionele bouwtekening

Geplaatst op

Als u plannen hebt een vergunningsvrije verbouwing uit te laten voeren of vanwege het feit dat er juist wel een omgevingsvergunning aangevraagd moet worden, is het normaal dat u een bouwtekeninglaat maken. Met een vergunningstekening kan of kunnen vergunningen aangevraagd worden. Als een op te richten bouwwerk vergunningsvrij is, dan hoeft er geen verzoek richting de gemeente waarin u woonachtig bent gedaan te worden.

Bouwtekening voor de gemeente of de aannemer

Ondanks het feit dat een omgevingsvergunning wellicht niet nodig is, kan het toch zeer praktisch zijn een tekening te laten maken. Al was het al voor de aannemer alleen. Met een gedegen tekening weet de aannemer precies hoe er gebouwd moet worden. Overigens zijn er diverse redenen kan het noodzakelijk zijn om een zogenaamde bouwkundige omgevingsvergunning aan te vragen. Dit geldt onder meer als gebouwd moet worden, als afgeweken moet worden van het vigerend bestemmingsplan of als een gebouw brandveilig gebruikt dient te worden. Ook kan een vergunning met bouwtekening noodzakelijk zijn als een al afwijkend bouwwerk alsnog gelegaliseerd moet worden. Een omgevingsvergunning met een bouwtekening is ook nodig als er een monument aangepakt en veranderd moet worden. Zeker vergunningstekeningen moeten gewoon perfect zijn. Professionals weten waar ze aan dienen te voldoen.

Plattegronden en aanzichten van de gevels

Op de bouwtekeningen ziet u in de meeste gevallen plattegronden en ook aanzichten van de gevels, doorsnedes, verblijfsgebieden, gebruiksoppervlakken, ventilatie- en warmteweerstand berekeningen, woninginhoud en tal van andere details weergegeven. In bepaalde gevallen is dit nog niet voldoende en met nog een constructierapport bij de tekening gevoegd worden.

De herkomst van de tekening met zichtbaar zijn

Als we puur en alleen kijken naar de tekening op zich, dan zien we niets meer dan een technische tekening van een gebouw. Bouwtekeningen kunt u overigens weer onderverdelen in bestektekeningen, werktekeningen, detailtekeningen en constructietekeningen. Op een tekening vindt u altijd rechtsonder de stempel of onderhoek. Voorts wordt via de tekening informatie verschaft over de projectnaam en een omschrijving van wat er op de tekening te zien is. Is dat een plattegrond een gevel of een doorsnede? Ook de herkomst van de bouwtekening moet zichtbaar zijn, dat is dus de naam van het verantwoordelijke bureau of bedrijf.

Aan nogal wat eisen voldoen

Een tekening moet altijd een nummer hebben en vaak is er ook sprake van een projectnummer. De schaal waarop de tekening gemaakt is moet eveneens duidelijk aangegeven worden op de bouwtekening, zoals dit ook geldt voor het formaat van de tekening. Het is verder gebruikelijk dat de naam of de initialen van de tekenaar duidelijk aangegeven wordt op de tekening. Uiteraard ontbreekt de datum niet, wordt de status gemeld en wordt zeer zeker de fase aangegeven. Is het een voorlopig concept? Of is het een definitieve tekening en een definitief ontwerp? Het kan ook gaan om een bestektekening, een werktekening of een revisietekening. In alle gevallen moet meteen duidelijk worden over welke fase de tekening precies gaat. Omdat een bouwtekening aan nogal wat eisen dient te voldoen, is het belangrijk om altijd met een professionele partij in zee te gaan.

Maak direct een afspraak met de specialisten van WeBuild4You.

Gerelateerde berichten

Over ons

Contactgegevens

Via info @ domein.nl neem je eenvoudig contact met ons op. We beantwoorden je vragen zo snel mogelijk.

© 2024 Alle rechten voorbehouden